Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

VIBY (ejerlaug)

28/30

Postkort "St. Viby set fra Sognefogedbakken - senest 1906 x)

Datering: Tekst dateret Göderup den 23. august 1911

Postkort i Kerteminde lokalhistoriske Arkiv.

Betegnet på bagsiden: Peter Alstrups Kunstforlag, København Eneret.

 

Et andet eksemplar sendt København 2.9.1906 - kopi i VSLA.

B3802

Billednr: 37313