Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

VIBY (ejerlaug)

15/30

JCV: Viby ved udskiftningen i 1798, efter kort i Matrikeldirektoratets arkiv.

Datering: 1798

Kopieret efter Vibybogen 1971

Billednr: 36718