Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

VIBY (ejerlaug)

13/30

VIBYBOGEN 1971

Bogen er en registrant med opmålinger og fotos af et hold elever fra Kunstakademiet i København under ledelse af arkitekt / lærer Jens Chr. Varming.
Takket være J.Chr. V. kan restoplaget sælges af VSLA.

Billednr: 36716