Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

VIBY (ejerlaug)

1/30

Den reviderede liste over fæstere og ejere 2008/11.

Et hefte på 40 sider med reviderede og supplerede lister over de bevaringsværdige ejendommes fæstere og ejere - udgivet af VSLA 2008 - nyt oplag 2011.

Billednr: 36715