Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

VIBY (ejerlaug)

Den reviderede liste over fæstere og ejere 2008/11.

Topografisk Atlas, Danmark 1:100000, 2005

Topografisk Atlas, Danmark, 1:100000, 2005

Spejlvendt motiv fra Rødsbækvej - 1981/82

1981/82

1981/82

1981/82

1981/82

1981/82

Viby, luftfoto 1981

VIBYBOGEN 1971

JCV: Viby ved udskiftningen i 1798, efter kort i Matrikeldirektoratets arkiv.

Samvirke nr. 20 - 15.11.1970

Viby hospital - 1970

Viby Bygade - 1970

- 1967

- 1967

- 1967

- 1967

- 1967

Geodætisk Institut, Danmark 1:100000, bog II, Det sydlige Jylland og Fyn, 1960

J.P. Trap: Danmark, 5. udgave, Odense amt, bind V, 1, 1956

Parti fra Store Viby pa Hindsholm - 1945

Postkort "St. Viby set fra Sognefogedbakken - senest 1906 x)

Store Viby ejerlaug - udsnit af formindsket kort over Viby sogn 1820/30 x)

Viby - 1798

St. Viby er beskrevet i registranten VIBY PÅ HINDSHOLM, udgivet af Det særlige Bygningssyns Sekretariat 1971. En samling opmålinger med tekst og fotos af redaktøren og læreren, arkitekt Jens Chr. Varming, København.
 
Viby sogns lokalhistoriske Arkiv (VSLA) udgav i 2008 en ny (stærkt udvidet) udgave af lister over fæstere / ejere af de enkelte ejendomme som er beskrevet / omtalt i "Vibybogen" fra 1971.
 
Begge bøger sælges af VSLA.
 
Nogle "uplacerede" billeder ses til sidst i dette afsnit!