Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

MÅLE (ejerlaug)

5/7

Måle by - udsnit af matrikelkort over Viby og Måle - 1798 x)

Datering: 1798

x) opmålt af M.N. Bondesen og kopieret af Beichmann. 
Den overstregede gård nederst i billedet er Hytteballegård i Hverringe ejerlaug.

Billednr: 38145