Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

MÅLE (ejerlaug)

7/7

Måles "dåbsattest" 26. juli 1519

Måles "dåbsattest" er et såkaldt "ridebrev" (tingsvidne) vedr. skel mellem landsbyen og hovedgården Eskebjerg (Schelenborg - der administrerede kystskoven).
I linie 8 hedder det ..... at samme skov har heddet Måle Skov af Arildstid både førend byen flyttedes og [linie 9] siden etc. .....
Det skulle være sket i godsejer (til Lundsgård og Hverringe m.v.) Palle Andersen Ulfeldts tid - han døde senest 1513.
 
Dokumentet findes i Rigsarkivet.

Billednr: 32304