Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

ROMSØ (ejerlaug)

29/31

Romsø og lidt af Hindsholm opmålt til Videnskabernes Selskabs kort af Caspar Wessel 1775/76.

Datering: 1775/76

På Hindsholm ses Skovhavehuset (Skovro) og ovenover skimtes Lykkegård.

Billednr: 38697