Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Lykkegårdsvej

Lykkegårdsvej i sne

Stien / vejen fra Lykkegård til stranden - 1978

LYKKEGÅRDSVEJ – løber fra Stengårds Stænge gennem skoven til Lykkegårdshuse.
 
Opkaldt efter fogedgården Lykkegård, oprettet af Hverringe i et par løkker i skoven – heraf antagelig navnet [alternativ mulighed er benævnelse efter godsejerfamilien på den tid – Lykke], formentlig sent i perioden 1607-20. Som den ene af et par - den anden var gården i Snave, Stubberup s. Nedlagt som gård 1690 – og kort efter opdelt til udlejning som huse. Tømmer fra en overflødig længe blev flyttet til Måle Bygade 51. Ved kysten fandtes tidl. overfart til Romsø.
 
Ridefoged Christen Jensen C. Staldmester nævnes 1605-1649/50; hans enke, Inger Andersdatter 1650-63. Derefter (vist nok en søn), ridefoged Niels Christensen Lykkegaard (ca. 1636-1687), og til sidst (ridefoged?) Albert Rasmussen.