Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Bøgebjergvej

Bøgebjergvej set mod SV / Stubberup - 1996

CN: Hvidtjørn paa Bøgebjergvej. Læg mærke til at Tjørnen er klippet saa Rutebilen kan køre under den. Tjørnen staar øst for Bøgebjerg Gods 1984

CN: Hvidtjørn paa Bøgebjergvej. Den star paa Bakken nord for Bøgebjerg Skov. Denne Tjørn er også klippet - 1984

CN: Vildæble og Hvidtjørn. De gror ved siden af hinanden. De ståaar paa Bøgebjergvej øst for Skovfoged Huset. De er meget gamle. De har været der saa længe jeg kan huske. Ses fra syd, i Baggrunden Bøgebjerg Skjov - 1984

CN: Vildæble og Kvidtjørn. Samme Motiv. Til venstre ses Skovhuset og Bøgebjerg Skov - 1984

Udsigt til Romsø - 1982

FG-N: Træk af Bøgebjergs [gården og området] ældre historie, Cartha 2001/2002,
side 26-44.