Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

BROLØKKE (hovedgårdsejerlaug)

3/5

Den sydøstlige del af Broløkke ejerlaug - 1797

Datering: 1797

De senere nedlagte husmandssteder mellem Ravnebjerg og Store Bælt. Nederst ses Kikkenborghuset.

Billednr: 38940