Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Skitsebog Kerteminde m.v.

24/27

Udsigt mod Højskolen 1941

Datering: 1941

Foto: Lærer Johanne Kristensen, 1864-1954, i Kerteminde.

Billednr: 41879