Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Byen / Romsøgården (opr. mini-hollænderi, senere 2 bolsteder)

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Byen / Romsøgården - 2001

Stenhegn omkring gl. ager mellem gården og skolen - 2001

Stenhegn omkring gl. ager mellem gården og skolen - 2001

Stenhegn omkring gl. ager mellem gården og skolen - 2001

Stenhegn omkring gl. ager mellem gården og skolen - 2001

Stenhegn omkring gl. ager mellem gården og skolen - 2001

Byen / Romsøgården, stengærder omkring drivvej - 2001

Stengærder syd for Byen / Romsøgården - 2001

Byen - 1991

Gammel firlænget gård på Romsø, gårdhjørnet mellem de to udlænger.

Gammel firlænget gård på Romsø. Til højre stuehusets sydside, til venstre en af udlængerne. Bemærk slippen mellem de to bygninger.

Firlænget bondegård på Romsø. Gavlenden af stuehuset med slippen ind til gårdspladsen mellem dette og vestlængen.

Tvillingegårdenes nordside set fra vejen mod øst - 1958

Tvillingegårdene set fra skolelodden - 1958

Tvillingegårdene set fra skolelodden (fra øst) - 1958

Fra Cartha 2018-2019

Gården var før englænderkrigen forholdsvis stor, 91 fag bindingsværk (fordelt på en firelænget gård med 2 udløberlænger og 2 fritliggende huse) og fungerede som et "minihollænderi" (med hestetrukket smørkærne - noget som ellers kun fandtes på Hverringe og Bøgebjerg)..
Senest 1817 blev gården genopbygget som et dobbelt bolsted med 2 fæstere. Bygningerne findes dog først beskrevet fra 1844.
De to stuehuse på hhv. 7 og 6 fag var bygget sammen. Det ene blev fordoblet 1900/17 og det andet udvidet til 13 fag senest 1881 (blev da takseret som nybygning) - 1902 beskrives det "ældre, men godt vedligeholdt" og 1937 "lige lavet fint i stand".
Udhusenes bygningsforhold er mere komplicerede. I 1844 fandtes i bolsted I en østlænge på 8 fag. Den blev 1900 afløst af en stald og kornlade på 19 fag. Senest 1917 tilkom en hjelm og en svinestald.
I bolsted II fandtes 1844 en vestlænge på 12 fag og et brændehus på 4. 1852 og 1860 var udhuset (stald og lade) hhv. 19 og 18 fag. 1881 lade i vest på 9 fag - "godt vedligeholdt og takseres som nybygning", 1902 og 1917 karakteriseres de forskellige udhuse som "ældre, men godt vedligeholdt", "velholdt" og "i god stand".
 
Litt. Hollænderfamilier på Sprogø og Romsø, Personalhistorisk Tidsskrift 2004, side 22-35 - af FG-N.
 
En meklenborgsk "hollænder" på Romsø Jochum Fridrich Hintzpeter (1708-1801), CARTHA 2003/2004, side 35-50 - af FG-N.