Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Vibymaale.visbilleder er udviklet i et samarbejde mellem Kerteminde Kommune og Viby Sogns Lokalhistoriske Arkiv (VSLA).

Formålet er at tilvejebringe et billedmateriale - af bebyggelse og omgivelser / landskab - til brug for arbejdet med bevarende lokalplaner for landsbyerne Store Viby og Måle.

Billederne er følgende:

Store Viby og Måle optaget af Eigil Nicolajsen fra Østfyns Museer i hhv. september og maj 2010.

Optagelser af de to landsbyer fra Fyns Amts bevaringsarbejde 1981-82 (opbevares i VSLA).

Desuden ses farvebilleder fra hele Viby sogn - først og fremmest optaget i 1981-94 for Charles Nielsen, Martofte af elværksassistent Richard Rasmussen, Kerteminde (negativer i arkivet, Kerteminde - scannet af Bjarne Friis Helsinghof) og af CN selv fra året efter. Det drejer sig om flere hundrede billeder, af stort set alle sognets ejendomme - optaget med en synsvinkel, der er udtryk for konservatisme, men også peger på bevaring for fremtiden. Det er virkelig et enestående materiale.

CN foran en tekst betyder, at den er kopieret fra Charles Nielsens ringbind med billeder i Lokalhistorisk Arkiv for Stubberup Sogn.

Følgende ringbind er brugt:

..... sort/hvide fotos ..... Viby og Maale .....

4. Viby i farver - færdig 27.12.1984.

2. Bylaug Mejerier - færdig 25.3.1987.

8. Maale By og Stavre i farver - færdig 9.10.1994.

9. Hverringe og Bøgebjerg i farver - færdig 12.10.1994.

20. Lundsgård, Hverringe, Rørbæk, Stenagergård.

21. Bager, brugs, købmand, slagter.

22. Vindmøller Hindsholm og Kerteminde - 8. April 2002.

Og desuden et ringbind om hele Viby sogn i arkivet, Kerteminde.  

vibymaale.visbilleder er de ordnet således:

1. EJERLAUG

2. gade- / vejnavn

3. hus-nr.

Vi er i VSLA er meget interesseret i kommentarer, rettelser og tilføjelser samt i at låne evt. manglende billeder.

Kontakt arkivet i Sognegården (åbent 19-21 den anden torsdag i hver måned).

Mail: vsla.viby@gmail.com

Eller send en mail til finn@grandt-nielsen.dk